• Ónodi-Szűcs
  • Márciustól ismét 130 ezerrel nő a praxispénz

   Márciustól ismét 130 ezerrel nő a praxispénz

  • Ónodi-Szűcs: nem fenyegettek sztrájkkal a tárgyalófelek

   Ónodi-Szűcs: nem fenyegettek sztrájkkal a tárgyalófelek

  • 2021-ig plusz 4100 orvos állhat itthon munkába

   2021-ig plusz 4100 orvos állhat itthon munkába

 • EBP
  • Teljesen megújul az Országos Reumatológiai Intézet

   Teljesen megújul az Országos Reumatológiai Intézet

  • Villamossal is mehetünk majd az új kórházhoz

   Villamossal is mehetünk majd az új kórházhoz

  • Letették a gyerekkórház új szárnyának alapkövét

   Letették a gyerekkórház új szárnyának alapkövét

 • EESZT
  • EESZT: Indul a lakossági tájékoztatás

   EESZT: Indul a lakossági tájékoztatás

  • EESZT: fennakadás nincs, hibajavítás van

   EESZT: fennakadás nincs, hibajavítás van

  • 100 napja működik már az EESZT

   100 napja működik már az EESZT

Felhasználási Feltételek

Psoriasis 2001.09.30 01:00

Nyilatkozat

A Weborvos.hu oldal létrehozásának célja, hogy a szakértő közönség mellett a lakosság számára is olyan egészségügyi oldalt hozzunk létre, ahol számos, az egészséggel, egészségüggyel kapcsolatos információhoz közérthető formában juthatnak hozzá az érdeklődők. Ugyanakkor felhívjuk a nem szakember látogatók figyelmét, hogy az oldalon közölt bármilyen információ nem jelent közvetlen tanácsadást, panaszok, betegségek kezelésének útmutatóját. Mielőtt az ilyen információkat öngyógyításra használná, kérjük, előzetesen beszélje meg döntését kezelőorvosával, gyógyszerészével.

A Weborvos csak egészségügyi szakembereknek szóló szolgáltatásait a törvényes rendelkezéseknek megfelelően felhasználóink csak regisztrációs kérdőív kitöltésével vehetik igénybe.

Az adatszolgáltatás önkéntes.

A regisztráció során kért adatok megadása ahhoz szükséges, hogy felhasználóink jogosultságát ellenőrizhessük és biztosíthassuk. Ezzel kizárjuk, hogy illetéktelen felhasználók visszaélhessenek az oldal használtával.

Oldalunkon elérhető szakmai továbbképzési szolgáltatás is. A távoktatás során megszerzett továbbképzési pontok akkreditálásához szükség van felhasználóink azonosításra alkalmas adataira (orvosi pecsét száma, szakképzettsége). Ezen információk megadása nélkül a továbbképzési pontok egyetemi akkreditálására nincs lehetőség.

A www.weborvos.hu oldalain a látogatók olyan ún. linkeket is találhatnak, amelyekre rákattintva egy másik cég Internetes oldalaira juthatnak el. Mivel ezek a Weborvos oldalaitól teljesen függetlenek, felhívjuk a figyelmet, hogy a szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal a más oldalon található tartalom felhasználásából eredő károkért és problémákért. Ezért kérünk minden érdeklődőt, hogy figyelmesen olvassa el az adott szolgáltatásra vonatkozó irányelveket és kötelezettségeket, és csak akkor használja fel a rendelkezésre álló tartalmat, ha az adott szolgáltató elveit önmagára vonatkozóan is érvényesnek fogadja el.

Nem szakember látogatóinknak lehetőséget biztosítunk arra is, hogy saját, személyes kérdéseikkel a névtelenséget teljes mértékben megőrizve- közvetlenül orvosszakértőinkhez fordulhassanak, akik az interneten keresztül válaszolják meg kérdéseiket, adnak névvel ellátott tanácsokat. Ezek a tanácsok azonban nem helyettesítik a közvetlen orvosi ellátást. Ismételten felhívjuk olvasóink figyelmét, hogy a Weborvos szolgáltatója semmilyen felelősséget nem vállal az oldalain található tartalom felhasználásából eredő káros következményekért.

Az adatkezelő jogi felelőssége, kötelezettségei:

Az adatkezelő tevékenységét a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény, valamint a Magyarországon az 1998. évi VI. törvénnyel kihirdetett, az egyének védelméről a személyes gépi adatok feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény előírásainak megfelelően végzi. Ennek szellemében gondoskodik arról, hogy a felhasználó jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során. Így különösen garantálja, hogy

a) az adatokat csak tisztességesen és törvényesen szerzi meg és dolgozza fel

b) az adatokat csak meghatározott és törvényes célra tárolja, és attól eltérő módon nem használja fel

c) a közölni kért adatok tárolásuk céljával arányban állnak, és megfelelnek e célnak

d) az adatok pontosak és időszerűek

e) az adatok tárolási módja olyan, amely az adatalany azonosítását csak a tárolás céljához szükséges ideig teszi lehetővé;

f) nem dolgoz fel faji eredetre, a politikai véleményre, a vallásos vagy más meggyőződésre, valamint az egészségre, a szexuális életre vonatkozó személyes adatokat

g) megfelelő biztonsági intézkedéseket tesz az automatizált adatállományokban tárolt személyes adatok védelme érdekében a véletlen vagy jogtalan megsemmisítés, vagy véletlen elvesztés, valamint jogtalan hozzáférés, megváltoztatás vagy terjesztés megakadályozására

h) biztosítja a felhasználónak, hogy

tudomást szerezzen a személyes adatainak automatizált állományáról, annak fő céljairól, valamint az adatállományt kezelő személyéről és szokásos lakhelyéről vagy székhelyéről

ésszerű időközönként és túlzott késedelem nélkül vagy költség nélkül értesüljön arról, hogy egy automatizált adatállományban személyes adatait tárolják-e

indokolt esetben ezeket az adatokat helyesbíttethesse vagy töröltethesse

jogorvoslattal élhessen, ha az adatkezelő a tájékoztatási vagy az indokolt esetben közlési, helyesbítési, illetve törlési kérelmét nem teljesíti.

A fentieken kívül a Weborvos szolgáltatója, mint adatkezelő vállalja, hogy az adatokkal való visszaélések megelőzése érdekében a kezelésében álló személyes adatokat az érintett személy beleegyezése nélkül harmadik fél számára semmilyen körülmények között nem adja ki, valamint nem teszi közzé. A Weborvos szolgáltatójának adatvédelmi kötelezettségei a hozzá beérkezett, valamint a Weborvos szerverein tárolt adatokra és azok kezelésére vonatkoznak. Mivel a jelenlegi körülmények között világszerte az Interneten kereszül történő adatátvitel jelentős része titkosítás nélkül zajlik, a Weborvos szolgáltatója nem vállalhat garanciát arra, hogy az adatok szerverre való elküldése során az adatokhoz illetéktelenek nem férhetnek hozzá.

A felhasználó kötelezettségei:

A felhasználó kötelezi magát arra, hogy a szolgáltatás igénybevételével nem küld olyan adatot, üzenetet, amely ellentétes

a) bármely jogszabállyal, nemzetközi egyezménnyel,

b) az Internet-szolgáltató hálózati visszaélések tilalmáról rendelkező irányelvében foglaltakkal,

c) bármilyen általánosan elfogadott Internet-szabállyal,

d) a jóerkölcs követelményeivel.

A felhasználó kötelezi magát arra, hogy a szolgáltatás igénybevételével tudomására személyes vagy egészségügyi adatokat jogosulatlanul harmadik személynek nem hozza tudomására. Tudomásul veszi, hogy ezen kötelezettségek megszegéséből erdő kárért felelősséggel tartozik.

Lapszemle

Legolvasottabb cikkeink