• Ónodi-Szűcs
  • Márciustól ismét 130 ezerrel nő a praxispénz

   Márciustól ismét 130 ezerrel nő a praxispénz

  • Ónodi-Szűcs: nem fenyegettek sztrájkkal a tárgyalófelek

   Ónodi-Szűcs: nem fenyegettek sztrájkkal a tárgyalófelek

  • 2021-ig plusz 4100 orvos állhat itthon munkába

   2021-ig plusz 4100 orvos állhat itthon munkába

 • EBP
  • Villamossal is mehetünk majd az új kórházhoz

   Villamossal is mehetünk majd az új kórházhoz

  • Letették a gyerekkórház új szárnyának alapkövét

   Letették a gyerekkórház új szárnyának alapkövét

  • Nővérszálló és bölcsőde is lesz a szuperkórházban

   Nővérszálló és bölcsőde is lesz a szuperkórházban

 • EESZT
  • EESZT: Indul a lakossági tájékoztatás

   EESZT: Indul a lakossági tájékoztatás

  • EESZT: fennakadás nincs, hibajavítás van

   EESZT: fennakadás nincs, hibajavítás van

  • 100 napja működik már az EESZT

   100 napja működik már az EESZT

2011: változások a családtámogatásban

Egészségpolitika 2011.01.24 00:00 Forrás: Weborvos

A családi pótlék, Gyes, és az adózás szabályainak, összegének és feltételeinek változásairól.

Január elsejétől több ponton módosultak a családok támogatásáról, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvények, illetve megjelent a családi adókedvezmény intézménye. Az alábbi összeállításban szakértőnk segítségével összegyűjtöttük a módosításokat.

A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény változásai:
A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvényben meghatározott családtámogatási ellátások rendszere 2011. január 1-jétől alapvetően nem változott.

A törvényben meghatározott családtámogatási ellátások a következők:
- családi pótlék: amely magába foglalja nevelési ellátást és az iskoláztatási támogatást,
- gyermekgondozási támogatás: gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás, valamint az
- anyasági támogatás

1. Az iskoláztatási támogatást érintő szabályok:
2011. január 1-jétől saját jogon jogosult iskoláztatási támogatásra az a gyermek, akinek esetében a saját jogú iskoláztatási támogatásra jogosító körülmények a nagykorúvá válást követően, de a tankötelezettség megszűnésének időpontját megelőzően következnek be. Ebben az esetben a gyermek (személy) a nagykorúvá válásának időpontjától jogosult saját jogon az iskoláztatási támogatásra.

2. A családi pótlékra vonatkozó közös szabályokban történt változás:
Főszabály szerint ugyanazon gyermek után járó családi pótlék csak egy jogosultat illet meg. Az új rendelkezés értelmében, ha jogerős bírósági döntés - ideértve az egyezséget - alapján a szülők egyenlő időszakokban felváltva gondozzák gyermeküket, a családi pótlékra, 50-50%-os arányban, mindkét szülő jogosult

2011. január 1-jétől a közoktatási intézményben a tizennyolcadik életévének betöltését követően tanulmányokat folytató azon személyre tekintettel, aki után a tizennyolcadik életéve betöltéséig magasabb összegben folyósítottak iskoláztatási támogatást, az iskoláztatási támogatást továbbra is a korábban folyósított összegnek megfelelő összegben kell folyósítani. Más jogszabály alkalmazásában magasabb összegű családi pótléknak minősül az így megállapított folyósított ellátás.

3. A tankötelezettség mulasztásával összefüggő rendelkezések
Ha a tizennyolcadik életévét be nem töltött tanköteles gyermek a közoktatási intézmény kőtelező tanórai foglalkozásai tekintetében igazolatlanul mulaszt, a közoktatási intézmény igazgatójának jelzése alapján a települési önkormányzat jegyzője gyámhatóságként eljárva
- az adott tanévben igazolatlanul mulasztott tizedik kötelező tanórai foglalkozás után végzéssel felhívja az iskoláztatási támogatás jogosultját a jogkövetkezményekre,
- az adott tanévben igazolatlanul mulasztott ötvenedik kötelező tanórai foglalkoztatás után
- amennyiben a védelembe vétel még nem áll fenn - elrendeli a gyermek védelembe vételét, továbbá az iskoláztatási támogatás folyósításának felfüggesztését.

Az elmondottakat nem kell alkalmazni, ha a közoktatási intézmény kötelező tanórai foglalkozásai tekintetében
- nevelőszülőnél, hivatásos nevelőszülőnél elhelyezett,
- gyermekotthonban elhelyezett,
- javítóintézetben nevelt vagy büntetés-végrehajtási intézetben lévő, gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló,
-) szociális intézményben elhelyezett tanköteles gyermek mulasztott.

4. Gyermekgondozási segély összegének és a Gyes melletti munkavégzés szabályainak változása
2011. január 1-jétől a gyermekgondozási segély a gyermek harmadik életévének betöltéséig jár. Ez a szabály természetesen vonatkozik azokra a szülőkre is, akiknek a gyermeke 2010. május 1-je után született. (A régi rendelkezés szerint a május 1-je után született gyermekek után 2 éves korig járt a Gyes)

A nagyszülő továbbra is jogosult a gyermekgondozási segélyre, ha a szülő is rendelkezik a Gyes megállapításához szükséges feltételekkel. A nagyszülő azonban akkor is jogosult a Gyes-re, a szülő napi 8 órás munkaviszonyban áll. (A Gyes mellett a szülő heti 30 órát dolgozhat, de ha nyolc órában dolgozik, az nem befolyásolja a nagyszülő jogosultságát.)

2011. január 1-jétől hatályba lépő rendelkezés szerint a gyermek örökbefogadás előtti gondozásba történő kihelyezésének időpontjától számított hat hónap időtartamig gyermekgondozási segélyre jogosult az örökbefogadó szülő - a házastársi és rokoni örökbefogadás kivételével -, amennyiben a gyermek az örökbefogadás előtti gondozásba történő kihelyezéskor a harmadik életévét betöltötte, vagy ikergyermekek esetén, már tankötelessé vált, azonban a 10. életévét még nem töltötte be.

Amennyiben a gyermek a harmadik életévét, vagy már tanköteles, de a tízedik életévét az örökbefogadás előtti gondozásba történő kihelyezést követő hat hónapon belül tölti be, akkor az örökbefogadó szülő gyermekgondozási segélyre való jogosultsága a gyermek fent említett életkorának betöltését követően a jogosultság kezdő időpontjától számított hat hónap elteltéig meghosszabbodik. (Ha pl. a gyermek négy hónap múlva lesz tíz éves, a szülő az örökbefogadó szülő abban az esetben is hat hónapig kaphat gyest.)

Az örökbefogadó szülő a Gyes folyósítása alatt kereső tevékenységet heti harminc órát meg nem haladó időtartamban folytathat.

Gyes melletti kereső tevékenység új szabályai:
A gyermekgondozási segélyben részesülő személy - ide nem értve a nagyszülőt, és az említett örökbefogadó szülőt, a kiskorú szülő gyermekének gyámját - kereső tevékenységet
- a gyermek egyéves koráig nem folytathat,
- a gyermek egyéves kora után heti harminc órát meg nem haladó időtartamban folytathat, vagy időkorlátozás nélkül, ha a munkavégzés az otthonában történik,
- a tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermek egyéves kora után időkorlátozás nélkül folytathat,
- ikergyermekek esetében a gyermekek egyéves kora után időkorlátozás nélkül folytathat azzal a megkötéssel, hogy a gyermekgondozási segélyben részesülő személy ikrek esetében egy gyermek után jogosult a gyermekgondozási segélyre.
A kiskorú szülő gyermekének gyermekgondozási segélyben részesülő gyámja időkorlátozás nélkül folytathat kereső tevékenységet.
Az egészséges gyermeket nevelő szülő csak korlátozással dolgozhat, a tartósan beteg, illetőleg súlyosan fogyatékos, vagy ikergyermekeket nevelő szülő a gyermek egy éves kora után időbeli korlátozás nélkül folytathat kereső tevékenységet.

A 2010. december 31-én kereső tevékenységet folytató, gyermekgondozási segélybe részesülő személy a gyermekgondozási segély folyósítása mellett kereső tevékenységet a 2010. december 31-én hatályos rendelkezéseknek megfelelően csak 2011. március 31-éig folytathat.

Gyes összege:
Egy gyermek esetén a Gyes összege azonos az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegével, mely ebben az évben is 28.500 Ft. 9,5% helyett 10% nyugdíjjárulékot vonnak. A gyermekgondozási segély havi összege ikergyermekek esetén azonos az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 2 gyermek esetén 200%-ával, 3 gyermek esetén 300%-ával, 4 gyermek esetén 400%-ával, 5 gyermek esetén 500%-ával, 6 gyermek esetén 600%-ával.

5. A gyermeknevelési támogatást érintő változások
Gyermeknevelési támogatásra az a szülő, nevelőszülő, gyám jogosult, aki saját háztartásában három vagy több kiskorút nevel. A támogatás a legfiatalabb gyermek 3. életévének betöltésétől a 8. életévének betöltéséig jár.

A gyermeknevelési támogatásban részesülő személy kereső tevékenységet heti harminc órát meg nem haladó időtartamban folytathat, vagy időkorlátozás nélkül, ha a munkavégzés otthonában történik.

A gyermekvédelem és gyámügy új szabályai

Lapszemle

Legolvasottabb cikkeink