• Ónodi-Szűcs
  • Márciustól ismét 130 ezerrel nő a praxispénz

   Márciustól ismét 130 ezerrel nő a praxispénz

  • Ónodi-Szűcs: nem fenyegettek sztrájkkal a tárgyalófelek

   Ónodi-Szűcs: nem fenyegettek sztrájkkal a tárgyalófelek

  • 2021-ig plusz 4100 orvos állhat itthon munkába

   2021-ig plusz 4100 orvos állhat itthon munkába

 • EBP
  • Teljesen megújul az Országos Reumatológiai Intézet

   Teljesen megújul az Országos Reumatológiai Intézet

  • Villamossal is mehetünk majd az új kórházhoz

   Villamossal is mehetünk majd az új kórházhoz

  • Letették a gyerekkórház új szárnyának alapkövét

   Letették a gyerekkórház új szárnyának alapkövét

 • EESZT
  • EESZT: Indul a lakossági tájékoztatás

   EESZT: Indul a lakossági tájékoztatás

  • EESZT: fennakadás nincs, hibajavítás van

   EESZT: fennakadás nincs, hibajavítás van

  • 100 napja működik már az EESZT

   100 napja működik már az EESZT

Nyugdíjrendszer: változások időrendben

Egészségpolitika 2006.12.14 00:00 Forrás: Weborvos Szerző: dr. Forgó Györgyné

Milyen változások várható a nyugdíjrendszerben a jövő év januárjától majd a következő évektől?

2006. november 27-én fogadta el a parlament a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló törvényt. E törvényjavaslatban a nyugdíjrendszert érintő, rövidtávon 2007-2013 között megvalósítandó változtatások szerepelnek. A rövid távú intézkedések alapvető célja, hogy a tényleges nyugdíjba vonulási korcentrum növelését fokozatosan érjük el. További cél, hogy a korhatár előtti nyugdíjazás esetén teremtsünk egyértelmű viszonyt a nyugdíjas státusz és az aktív keresőtevékenység között, ösztönözve a nyugdíj igénybevétele nélküli aktív keresőtevékenységet.

Látható, hogy a változtatások bvezetése fokozatos lesz és általában későbbi időpontokban, hogy az érintettek számára kellő felkészülési idő álljon rendelkezésre. Hangsúlyozni kell, hogy a módosítások a már nyugdíjban lévők nyugdíjában közvetlen változást nem jelentenek.

1. A konkrét intézkedések a bevezetés időrendje szerint:
2007. január 1-jétől
a nyugdíjasok keresete után – az általános járulékszabályoknak megfelelően – az egyéni 8,5 %-os nyugdíjjárulékot is meg kell fizetni, és ennek fejében egy évi járulékfizetés az átlagos havi kereset alapján számított 0,4 %-os nyugdíjtöbbletet biztosít. A járulékfizetés 2007. március 1-jétől lesz kötelező, de aki már januártól szeretné indítani a nyugdíj jogszerzést, az választhatja januártól a járulék megfizetését. 2008-tól igényelhető az első nyugdíjnövelés.

2008. január 1-jétől az előrehozott nyugdíjazás feltételei kiegészülnek az aktív biztosítási jogviszony megszüntetésével, mert a cél, hogy akik a korai nyugdíjazás kedvezményével élnek a munkavégzés kiegészítő, eseti jellegű legyen, és ne folytassák változatlanul gyakran ugyanott az aktív tevékenységet. Ha mégis ezt szeretnék tenni, akkor a nyugdíjuk folyósítását szüneteltetni kell. A nyugdíj mellett azonban a minimálbér erejéig lehet keresni, a nélkül, hogy a nyugdíjat szüneteltetnék.

2008-tól ez a szabály a 2007. december 31-ét követően korhatár alatt nyugdíjba vonulókra terjed ki, 2010-től viszont ki fog terjedni minden ettől az időponttól korhatár alatt nyugdíjban lévő személyre, függetlenül a nyugdíjazásának időpontjától. Ki kell emelni, hogy a korhatár betöltését követően nyugdíjba vonulókra, bármennyit is keressenek a nyugdíjuk mellett, a nyugdíj szüneteltetés egyáltalán nem vonatkozik.

2008. január 1-jétől korrigáljuk a nyugdíj megállapítási szabályok egyes ellentmondásos elemeit. Teljessé tesszük a jelenlegi részleges valorizációt, azaz a keresetet a nyugdíjazást megelőző év szintjére szorozzuk fel. Korrigáljuk a keresetek nettósítását oly módon, hogy az adót az egyéni járulékkal csökkentett keresetekből vonjuk le.


Ezen kívül a hosszú, 40 év feletti szolgálati idővel rendelkezőknél a nyugdíj mértékét a jelenlegi évi 1,5 %-ról 2 %-ra növeljük.

2013-tól fognak módosulni az előrehozott nyugdíj jogosultsági feltételei. Az előrehozott nyugdíjra mindenki jogosult, ha az előírt életkorral és szolgálati idővel rendelkezik, ez nem azonos az ún. korkedvezménnyel, amely csak a meghatározott munkakörökben vehető igénybe (egészségre ártalmas munkaterületek).


2009. évben nem kerül sor arra az intézkedésre, mely a férfiak előrehozott nyugdíjra jogosító korhatárát 60 éves koron tartotta volna, az előrehozott nyugdíjazás alsó korhatára nem változik, mindkét nemnél a korábbi szabályozás szerinti 59 év marad, majd 2013-tól emelkedik 60 évre. Az előrehozott nyugdíjra jogosító szolgálati idő előírás marad a jelenlegi szabályozásban szereplő legalább 37 év. A bonus-malus rendszere marad 2013-ig a jelenlegi szabályozás szerint. A csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíjra jogosult esetében, a csökkentés mértéke továbbra is a szolgálati idő és az életkor függvénye. A csökkentés nélküli előrehozott nyugdíjra jogosultsághoz 2012 végéig legalább 40 év szolgálati idő szükséges. 2013-tól 41 év szolgálati idő jogosít a csökkentés nélküli előrehozott öregségi nyugdíjra, 40 éves szolgálati idő esetén 0,1 százalék/hó, 39 év esetén 0,2 százalék /hó, 38 év esetén 0,3 százalék/ hó, és 37 év esetén 0,4 százalék/ hó a malus összege, amit a 62. életkorból hiányzó hónapokban kell számítani. A jelenlegi szabályozás szerint 2009-től a 40 évnél és ennél hosszabb szolgálati idő esetén nincs nyugdíjcsökkentés. 2013 –tól nem 40 évtől, hanem 41 évtől nem lesz nyugdíjcsökkentés.


2. Egyéb korai nyugdíjazási lehetőségek

Tb. Korkedvezmény: Egészségre ártalmas, illetve nehéz fizikai erőkifejtést igénylő meghatározott munkakörökben megszerzett férfi 10 év, nő 8 év szolgálati idő alapján 2 év korkedvezményre jogosult, minden további 5 év (nő 4 év) egy-egy év korkedvezményre jogosít.

(A kormány a korkedvezményes nyugdíjról a következő változtatásokat tervezi:
A társadalombiztosítási korkedvezmény jogintézménye megmarad, a főbb jogosultsági szabályok törvényben kerülnek rögzítésre, de ehhez – az eddigi közfinanszírozás helyett – az érintett munkáltatók többlet járulékfizetése kapcsolódik. A többlet járulékfizetéshez fokozatosan csökkenő mértékben a költségvetés az 5. évben kifutó támogatást nyújt. A többletjárulék fizetés szabályait a járulékfizetésről szóló 1997. évi LXXX. törvény módosítási javaslata fogja tartalmazni. Az átmenet idejét követően a foglalkozás-egészségügyi szakmai szempontok szerint kell meghatározni, hogy mely ártalmak, illetve azok együttes hatása indokol korkedvezményes jogosultságot.)

Korengedményes nyugdíj:
A munkáltató megállapodhat a munkavállalóval annak korengedményes nyugdíjazásáról az öregségi nyugdíjkorhatár betöltését megelőzően legfeljebb öt évvel abban az esetben, ha a munkavállaló rendelkezik a nyugdíjbiztosítási szerv által előzetesen igazolt előrehozott, illetve csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíjhoz szükséges szolgálati idővel.
Nem köthető megállapodás azzal a munkavállalóval, aki az előrehozott öregségi nyugdíjra vagy a csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíjra már jogosult.


3. Megváltozott munkaképességűek ellátásai:
A megváltozott munkaképességű személyek ellátó alrendszerei összehangolt átalakításának koncepciójáról szóló előterjesztést a kormány megtárgyalta. 2007. január 1-jétől a rokkantnyugdíj - rendszerben semmiféle átalakulás nem történik. A következő év feladata lesz a törvény kidolgozása.


Az átalakítás legfontosabb elemei:
1. A megmaradt munkaképesség megállapítására új orvosszakértői minősítési rendszert vezetünk be.
2. Amellett, hogy orvosi, szociális, képzési és foglalkoztatási rehabilitációs szolgáltatásokat alanyi jogúvá és kötelezővé tesszünk, bővítjük a rendszert.

3. Bevezetjük a rehabilitációra ösztönző új ellátást (rehabilitációs járadék), amelyet a rehabilitáció időszakára nyújtunk.
4. Nyílt munkaerőpiacon elhelyezkedést segítő támogatásokat vezetünk be (átképzés, bértámogatás, járulékok átvállalása, mintafoglalkoztatók létrehozása, védett piacok megteremtése


Menetrend:
• 2007. március 31-ig a Kormány elé terjesztjük a rehabilitációs járadék bevezetéséről szóló törvényt, valamint a rehabilitációs szolgáltatások komplex rendszerét szabályozó kormányrendeletet.
Az Európai Uniós forrásokból jelentős összeget fordítunk (kb. 60 milliárd) a rehabilitáció intézményrendszerének fejlesztésére. Ennek részeként minden kistérségben (munkaügyi kirendeltségek keretein belül) kialakítjuk a rehabilitáltak támogatását, elhelyezkedését segítő szolgáltatási rendszert.

Kapcsolódó hírek

Lapszemle

Legolvasottabb cikkeink