hirdetés
 • lótetű
  2008-11-06 18:56
  Előzmény: jt

  Minden szava igaz! Érdekes módon soha nem ver fel ilyen nagy port, ha elmebeteg ápolónőt gyilkol meg, súlyos testi sértést követ el ápoló, vagy orvos ellen. Az ön- és közveszélyes elmebetegek, ugyanilyennek minősíthető drogosok is egyre nagyobb személyi szabadságot élveznek az emberi jogokra való hivatkozással, ugyanakkor a testi épségét, akár életét is kockáztató ellátó személyzetet senki sem védi, sőt támadja! Aki "gyilkost" kiált, annak tudom ajánlani, hogy menjen el ilyen betegek közé dolgozni, csak vigyázzon, hogy, mint a western filmekben, sohase álljon háttal a betegnek!

 • jt
  2008-11-06 12:08
  Előzmény: jt

  2. Mi sem bizonyítja jobban az otthon humánus gyakorlatát, azaz hogy a gondozottaikat sem fizikai, sem kémiai eljárásokkal nem szokták korlátozni, hogy az ápolónak nem álltak rendelkezésére „célszerszámok” az ellátott szabad mozgásának megakadályozására. Az interjú készítője félreérthette Gyurok Ernőt, ápoló is elrendelhet (fizikai) korlátozó eljárást: „(3) A korlátozó intézkedés, eljárás alkalmazásának elrendelésére az intézmény orvosa, az orvos elérhetőségének hiányában a vezető ápoló jogosult. Ez utóbbi esetben az orvost azonnal értesíteni kell a korlátozó intézkedés, eljárás alkalmazásáról, és azt az intézmény orvosának jóvá kell hagynia.” Az egészségügyi törvény előírja: „191. § (4) A korlátozás ideje alatt a beteg állapotát folyamatosan ellenőrizni kell, amely magában foglalja a fizikai, higiénés és egyéb szükségletek felmérését és ezeknek a beteg állapotának megfelelő kielégítését.” Úgy tűnik, ez is megtörtént. Az ápoló – ha nem is időben, tehát akkor, amikor „még csak” a fulladás veszélye lépett föl – észlelte a gondozott életveszélyes állapotát, és az érkező orvosnak sikerült a beteg állapotát stabilizálni. (E fórumon talán említeni sem kellene, hogy a keringés leállása után az újraélesztés megkezdéséig csak percek állnak rendelkezésre...) Az eset tragikus, de talán mégsem kellene mindjárt gyilkost kiáltani! Dr. Jakab Tibor, PTE ÁOK

 • jt
  2008-11-06 12:07
  Előzmény: tiger

  1. Nem gyilkosság - ha már prejudikálunk -, szerencsétlen baleset. Különböző munkáim kapcsán jól ismerem az intézményt. (Orvostanhallgatóimmal pl. évek óta látogatjuk az otthont.) Nagyon súlyos állapotú gondozottaikat humánusan, nagy szakértelemmel ápolják, az erősen korlátozott képességeiket fejlesztik, foglalkoztatják őket. Az intézet nyitott, azok, akik állapota lehetővé teszi, lakásotthonokban élnek; akik helyváltoztatásra képesek, szabadon mozoghatnak az otthon területén. Az eddig megjelent információk alapján arra lehet következtetni, hogy a gondozott veszélyeztető magatartást tanúsított. (1993. évi III. tv. 94/G § (5): „E törvény alkalmazásában veszélyeztető magatartásnak minősül, ha az ellátott pszichés állapotának zavara következtében saját vagy mások életére, egészségére, testi épségére jelentős veszélyt jelenthet, de a megbetegedés jellegére tekintettel a sürgős intézeti gyógykezelésbe vétel nem indokolt.”) Az ajtócsapkodás nem, de az ellenőrizhetetlen kóborlás saját, a ruhalehúzgálás mások testi épségét veszélyeztette. Veszélyeztető magatartás esetén fizikai korlátozás is alkalmazható: „94/G. § (1) A pszichiátriai betegeket ellátó bentlakásos intézményben, ha az ellátott veszélyeztető, vagy közvetlen veszélyeztető magatartást tanúsít, az Eütv. vonatkozó rendelkezéseit kell értelemszerűen alkalmazni. (2) Korlátozó intézkedés alkalmazására csak az ellátott pszichés megnyugtatásának megkísérlését követően kerülhet sor. A korlátozó intézkedés, eljárás - a szabad mozgásban történő korlátozás, illetve farmakoterápia, az intézményen belüli elkülönítés, vagy ezen eszközök komplex alkalmazása - nem lehet büntető jellegű, és csak addig tarthat, illetve az adott helyzethez igazodóan csak olyan mértékű és jellegű lehet, amely a veszély elhárításához feltétlenül szükséges.”

 • nera0404
  2008-11-05 10:48
  Előzmény: tiger

  Az, hogy a derekán rögzítették a beteget még nem lenne baj. A baj csupán az, hogy ezután nem néztek rá a betegre,így a felelősséget nem lehet kizárni.Felelős az ápoló.