hirdetés
  • Attak
    2009-04-02 09:52

    Tisztelt Kollégák! Számomra az idézet cikk, és a mára kialakult helyzetünk legfontosabb üzenete az, hogy fönnmaradásunk, családjaink tisztességes szocializálódása, hivatásunk becsülete és betegeink eredményes gyógyíthatósága érdekében sürgősen meg kell határoznunk önmagunkat! Nekünk orvosoknak kell definiálni: ki-mi az orvos ebben az országban, miben áll az orvosi munka, mik a pontosan körülírt, sérthetetlen kompetenciáink, miféle protokollja van a velünk kötendő szerződéseknek, s hány évig nem változhat, s nem változhat egyoldalú döntéssel a "szolgáltatásunk" összes körülményét meghatározó optimális törvényi környzezet. Hivatásunk gyakorlása, tekintély-garanciája, fölhalmozott tudása, tapasztalata, társadalmi megbecsültetése, szakmai képviselete, az orvoslás genuin adottsága révén abszolut autonóm!, s nem az aktuálisan rossz,vagy jó politikai és gazdasági élethelyzetek megoldására, fönntartására alkalmazott/befogott egyik szakmai szolgáltató csupán. Amíg ez az öndefinicio nem történik meg, addig az aktuális pénzügyi, egészségpolitikai és párt-politikai játszmáknak csak vesztesei lehetünk, mert imázsunk együtt morzsolódott föl a politika -a társadalom, a polisz jó és kívánatos működésének szolgálata- klasszikus kritériumaival. A beteg, a kliens is abban (az orvosban, tanárban, lelkészben, ügyvédben) bízik jobban, s azáltal gyógyul (baja, joga, lelke, szelleme) eredményesebben, akinek nem csak szakmai, hanem társadalmi tekintélyét, méltóségét és megalapozott elismertségét tapasztalja. Európai kontextusban is, az orvoslás tiszteletet parancsoló hivatás, amelynek szereplőiként egyszerűen kötelesek vagyunk kellő kurázsival föllépni. A mai magyar orvos viszont egyelőre olyanok játékszere, "akik" (MEP, ÁNTSZ, EÜ.Min.,"orvosi műhibákra" specializálódott jogszolgáltatók, önhitt önkormányzati adminisztrációk, stb.) hivatásunk szereplőire teljességgel méltatlan és nemtelen eszközökkel, legtöbbször a diletánsok magabiztonságával, ostoba és lelketlen rendeletek végrehajtóiként kényszeresen, módszeresen naponta rátörnek. Tehetik ezt azért, mert nincsenek általunk kijelölt határok, mert elmosódtak a szerepek és kompetenciák tisztántartásához föltétlen szükséges társadalmi rétegződések látens határai. Ekkora teher alatt, az átlagosnál sokkal hamarabb, még a pálmák is elhalnak... Mi azonban nem a meghátrálás emberei vagyunk, de ki menjen a harcba, ha hamisat rivalnak a kürtök. Itt az ideje az állam és kormányfőt is kötelező kompetenciák radikális tisztázásnak. Tisztelt Kollégák! Szerintetek hogy tovább? Én már tettem egy lépést!

  • pici
    2009-03-29 20:59

    Erdős Attilának gratulálok! Rongyossá olvastam a szombati Népszabadságban megjelent cikkét. Szóról szóra igaz minden amit leírt. A háziorvosok többsége sajnos csupán végrehajtók és adminisztrátorok, de Nekem is meggyőződésem ők ezt szépen el is fogadják, még véletlenül sem gondolkodnak, mert leszoktak róla. A nagy részük, pedig üzem orvosol, de azt sem jól, az egészet csak pénzkereseti forrásnak tekintik. Idősebb nagy nevűprof. már csak azért dolgozik, hogy hozzátartozói számára megfelelő ellátását tudjon kieszközölni. Sajnálatos módon, ma Magyarországon ha egy orvosnak 1 millió forint lenne a fizetése akkor is maradna minden a régiben, mert súlyosan sért érdekeket és változtatni nem fognak. Ápolni meg aztán ki fog??? Protokollok szerint vagy nélkül nővér képzés ma nincs. Legyünk optimisták?? Nem maradjunk egészségesek.