hirdetés
  • adatvedelem
    2009-06-19 11:03

    Remélem tudja a EKI igazgatója, hogy a kórlapok megtekintése beavatkozással nem járó orvosi kutatás, amelyhez megfelelő etikai jóváhagyás kell az illetékes kutatásetikai bizottságtól. Ezen kívül, a jogszabály az etikai bizottság kötelességévé teszi, hogy a jóváhagyás tényét, a kutatás fontosabb közérdekű adatait nyilvánosságra kell, hogy hozza. Ezen kívül, bármely érintett (ha még el), illetve leszármazottja tiltakozhat a betekintés ellen. A betekintésre csak az érintett halála után 30 évvel kerülhet sor - vagy az irat keletkezése után 60 évvel. A lapokról semmilyen személyes adat nem gyűjthető és nem hozható nyilvánosságra.