hirdetés
  • newborn
    2009-06-21 11:58

    Tekintettel, hogy az ablakban még jól formázottan megjelenő szöveg a kiiráskor olvashatatlan alakot ölt a formázókarakterek megjelenésével, sortörések é bekezdéstagolás nélkül észrevételemet inkább elküldöm e-mail formájában. Kázmér Tibor

  • newborn
    2009-06-21 11:54

    A számok (ön)magukért beszélnek? &#8222Minisztérium: A számok magukért beszélnek&#8221 című cikkhez. &#8222A tények nem igazságok. az igazsághoz csak a valóban igazolt tényekből kiinduló helyes következtetések útján juthatunk el.&#8221 (Samuel Taylor Coleridge) Ad 1. Tény, hogy a közgazdasági ismeretek hiánya sem engedi meg, hogy eltekintsünk a pénz reálértékének figyelembevételétől. Ez ma már a családjukat fenntartani kívánó átlagemberek számára is triviális. Tény, hogy a hivatkozott 2004-2008 évi időszakra számított, a közleményben közölt mintegy 15 %-os növekedéssel szemben a KSH fogyasztói árindex adatai alapján négy éves időszakra számítva az árak növekedése 23 %-ot meghaladó mértékű. Tény, hogy a közterhek mértéke a hivatkozott időszakban nem csökkent. Tény, hogy a közszolgáltatások, (gáz, víz-csatornadíjak) árainak növekedése a hivatkozott 15%-os többszörösét érik el. Ad 2 Az ágyakat javítani, a betegeket gyógyítani kell. Az előbbihez is szükség van forrásokra de, helyesen az utóbbi teljesítmény mértékében kapják az egészségügyi szakellátás intézményei a finanszírozást. Az egy ágyra jutó többlet akkor tényező, ha gyógyíthatunk rajta. Tény, hogy az aktív ágyak számának csökkentése nem okozott teljesítménycsökkenést. Ha ez nem világos az elmúlt 15 év ágyszám és teljesítményadatok összevetéséből, akkor ébresztőként szolgálhatnak a 2009. év áprilisi adatok. Tény, hogy a 2007. április 1-én életbe lépett struktúraátalakítás abszurditásai, olyan torzszülött struktúrát, hoztak létre, amelyek több esetben a jogszabályokkal sem voltak összeegyeztethetőek, szakmailag pedig kezelhetetlenek. A &#8222súlypontiság&#8221 fogalmának megszégyenítése, a kapacitások átgondolatlan elosztása, &#8222törpe&#8221 osztályok létrehozása, tartalmilag, és formailag is elfogadhatatlan, a bíróság által megsemmisített közigazgatási döntések az egészségpolitika büszkeségre okot nem adó szakaszát jellemzik. Ad 3 A 2008-as724 milliárd forintról volt, a 2009. évben 730.5 milliárd forintra nőtt gyógyító megelőző kassza tényéhez, az első ponthoz írtakat is figyelembe véve: no comment.félév Ad 4 2009. első félév 15,1 milliárd többlet: ld. mint előbb. Kázmér Tibor 2009. június 21.