hirdetés
  • Szilvási István
    2010-07-27 19:01

    "Az intézmények az Ebtv. 23. §-a alapján (a terhesgondozás és a szülészeti ellátás kivételével) az orvosválasztásért, a fekvőbeteg-ellátó intézmény választásáért, illetve a fekvőbeteg-ellátás beutaló nélküli igénybevételéért az ellátás OEP-finanszírozott díjának (de összesen maximum 100 000 forintnak) a beszedésére jogosultak a betegtől" Bár így lenne! De nem így van. Aktív járóbetegellátás beutaló nélkül: 2.000 Ft,más intézményben: 1.500 Ft. Csupán néhány fogászati eljárás esetén lehet többet kérni!