hirdetés
 • Attak
  2010-12-01 12:53
  Előzmény: Attak

  Ám időközben egyértelműen kiderült, hogy az önkormányzatok tartósnak mutatkozó tehetetlensége, meg az egész akkori magyar közegészségügy helyzete, és talán egyik legneurotikusabb pontja, a praxis-törvény terén nem várható gyökeres változás, ami a 3 középiskolás korú gyermeket nevelő, s időközben családi ház építésébe fogott értelmiségi szülők számára egyáltalán nem nyújtott kecsegtető kilátást. A kinti tanulmányútból közben állásajánlat lett. Orvosunk tehát a 2006-ban még állami kényszerítésre megvásárolt praxisát 2010. tavasza óta kínálja eladásra, míg a Város ez év júniusa óta kénytelen maga szervezni és kifizetni a helyettesítést mindaddig, amíg a praxis orvosunk tulajdonában áll. Indokoltnak tűnik, hogy Horváth István polgármester úr és Haag Éva alpolgármester asszony bíztatására erre már a Városi Közgyűlés is törvénymódosítást sürget! Sikerüljön! (Minden bizonnyal, hiszen Nekik áll a zászló…) Az azonban egyáltalán nem érthető, hogy miért csak akkor, amikor a módosítását követelő orvosok ezreinek életét már évek óta megkeserítő elfuserált praxis-törvény következményei már a Város körmére is ráégnek ?! P.s.: fölöttébb furcsa ugyanakkor, hogy a Várossal folyamatosan –bár többnyire részéről egyoldalú- kapcsolatban álló orvosunk mégis a Weborvoson keresztül értesül „ügye” fejleményeiről, miközben hónapok óta azzal hitegetik, hogy praxisa infrastruktúrájának (adatbázis, eszközök, bútorzat, stb.) használatáért, vagyis hogy a Város egy magántulajdonban tevékenykedjen, az írásban benyújtott kérvényezése alapján a havi finanszírozás mindössze 10%át esetleg megkaphatja, amennyiben erre a fenti törvénymódosító határozatot megalkotó Közgyűlés, vagy valamelyik bizottsága áldását(?) adja. Eddig még nem adta. Az orvos felé lassan fél milliós adósságot fölhalmozó Város a minap azonban mégis tett egy lépést a város területén ugyan 2010-ben effektívé már egyáltalán nem praktizáló orvosunk felé: az orvos otthoni bankszámláján 330ezer forint inkasszót jegyeztetett be „iparűzési adó” címen…

 • Attak
  2010-12-01 12:50

  A szekszárdi 6. számú háziorvosi körzet praxisát egy (az állam által erőltetett, tehát kötelezően létrehozott) Eü. Bt. működtette egy lakótelepi ca. 40 m&sup2 önkormányzati tulajdonú panelben, amely időközben az eü. alapszolgáltatás számára már teljesen alkalmatlanná vált: beosztása és mérete miatt a félemeleti panel mozgáskorlátozottak számára megközelíthetetlen, a megnövekedett adminisztráció számára bővíthetetlen, s az orvos-beteg ideális kapcsolatot sem tette lehetővé. Ráadásul a kis lakás elképesztően magas, havi 46eFt-os távhő gyanúsan magas költség miatt reklamáló orvos, az önkormányzat közönye mellett még bírósági ügybe is keveredett. A vállalkozó orvos sürgősen jobb hely után nézett, s talált is a közeli kollégiumban egy szintén önkormányzati tulajdonú, a szolgálat számára sokkal alkalmasabbat helyiséget. Az orvos levelezett, tervezőt talált, aki az áttervezés során még azt is kiderítette, hogy a megtalált &#8222új&#8221 hely az eredeti tervekben is &#8222orvosi rendelő&#8221 céljára volt kialakítva. Orvosunk azalatt a területi ellátási kötelezettségéből adódóan szolgált egy 120 idős embert gondozó városi szoc.otthonban is, de váltakozva még további két másik praxisban is tartósan helyettesített. Az új önkormányzati rendelő kialakításához az építész kérésére még egy &#8222rendelés-technológiai leírást&#8221 is kreált, majd újabb kérvényeket és beadványokat szerkesztett, s bizonyította, hogy ezzel a kívánatos cserével a város még egy bérlakáshoz is juthat, s noha &#8222már&#8221 2007 tavaszán megszületett a Közgyűlési határozat a rendelő áthelyezéséről, 2009 nyaráig gyakorlatilag semmi sem történt. Ekkorra a praxis akkori finanszírozásának már 80%-át emésztették föl a rezsi, bér, adó és egyéb járulékos terhek, köztük a helyi gépjármű-, kommunális-, és iparűzési adók is. Csak a régi rendelő rezsije elvitt ebből közel 120e Ft-ot! No ekkor határozta el orvosunk, hogy egyelőre inkább elfogad egy 6 hónapos külföldi kutatói munkát, -hátha ezalatt elkészül a rendelő?!-, s 2009. szeptemberétől egyelőre 6 hónapig, majd a város kérésére újabb 3 hónapon át orvosunk &#8211jelentős logisztikai vetülettel- maga szervezte meg és fizette ki a helyetteseket.