hirdetés
  • apa01
    2011-01-24 19:13

    Szóval azért a NYUFIG álláspontja vérzik itt ott, ui. (szerintem, aki nem vagyok jogász) alkotmányos jogokat von kétségbe. Így pl. ezt: "64.§ A Magyar Köztársaságban mindenkinek joga van arra, hogy egyedül vagy másokkal együttesen írásban kérelmet vagy panaszt terjesszen az illetékes állami szerv elé." Meg azt a jogunkat is megkérdőjelezi (gondolom az Igazságügyi Minisztérummal egyeztetve), hogy felszólaljunk az ellen, miszerint a - köv. par alapján - a tb-hez fűződő érdekünk sérült: "70/E.§ (1) A Magyar Köztársaság állampolgárainak joguk van a szociális biztonsághoz öregség, betegség, rokkantság, özvegység, árvaság és önhibájukon kívül bekövetkezett munkanélküliség esetén a megélhetésükhöz szükséges ellátásra jogosultak. (2) A Magyar Köztársaság az ellátáshoz való jogot a társadalombiztosítás útján és a szociális intézmények rendszerével valósítja meg." AZ meg vicc lenne, ha nem lenne szomorú, hogy a kormány bármelyik szerve az egyeztetés hiányát kifogásolva kezdi a nyilatkozatát. SZÉGYEN!!!