• Ónodi-Szűcs
  • Ónodi-Szűcs: több fejlesztés, magasabb bér

   Ónodi-Szűcs: több fejlesztés, magasabb bér

  • Teljesítmény helyett eredményalapú finanszírozás

   Teljesítmény helyett eredményalapú finanszírozás

  • Számvetés az Arénában: Ónodi-Szűcs Zoltán

   Számvetés az Arénában: Ónodi-Szűcs Zoltán

 • EBP
  • Mitől lesz szuper a szuperkórház?

   Mitől lesz szuper a szuperkórház?

  • Rákosmente rendelőjét is fejlesztik

   Rákosmente rendelőjét is fejlesztik

  • EBP: Fejlesztik a nagykátai rendelőintézetet

   EBP: Fejlesztik a nagykátai rendelőintézetet

 • EESZT
  • Nem elég rugalmas az e-recept

   Nem elég rugalmas az e-recept

  • Hekkerek tarolták le a lett egészségügyi rendszert

   Hekkerek tarolták le a lett egészségügyi rendszert

  • EESZT - az egészségügyi ellátás új dimenziója

   EESZT - az egészségügyi ellátás új dimenziója

2008. évi IX. törvény

Paragrafus 2008.03.26 00:00 A törvény azon rendelkezése, mely az egészségbiztosítás hatósági felügyeletéről szóló 2006. évi CXVI. törvény 18. §-át helyezi hatályon kívül, 2009. január 1-jén lép hatályba. A hivatkozott rendelkezés jelenleg úgy szól, hogy „a Felügyelet elbírálja a vizitdíjjal és a kórházi napidíjjal kapcsolatos, hozzá benyújtott panaszokat"

Az új törvény I. fejezete a vizitdíjra és a kórházi napidíjra vonatkozó törvényi rendelkezések hatályon kívül helyezését tartalmazza.
A hatályon kívül helyezés alapvetően érinti a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény ( Ebtv.) vizitdíj, illetve kórházi napidíj fizetésére vonatkozó szabályait, továbbá az egészségbiztosítási pénztárakról szóló 2008. évi I. törvény, a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, az önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. Törvény, az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. Törvény, valamint az egészségbiztosítás hatósági felügyeletéről szóló 2006. évi CXVI. törvény vizitdíj és kórházi napidíj fizetéséhez kapcsolódó előírásait.

A törvény II. fejezete a képzési hozzájárulásra vonatkozó törvényi rendelkezések hatályon kívül helyezését tartalmazza A törvény hatálybalépését megelőzően megfizetett képzési hozzájárulást a felsőoktatási intézmény e törvény hatálybalépését követő harminc napon belül köteles visszafizetni, illetve a felsőoktatási intézmény részére még nem teljesített fizetési kötelezettséget nem kell teljesíteni.

Átmeneti szabályként az Ebtv. 18. § (10) bekezdés c) pontjának és 18/A. § (18) bekezdés c) pontjának e törvény kihirdetésekor hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni az e törvény hatálybalépését megelőzően megkezdett ellátások tekintetében.
Az Ebtv. jelenleg hatályos 18. § (10) bekezdés c) pontja szerint a fekvőbeteg-gyógyintézet a biztosítottat elbocsátásakor - magyar nyelven, közérthetően megfogalmazott - elszámolási nyilatkozatban tájékoztatja az ellátási napok számáról és ez alapján a biztosított által fizetendő kórházi napidíj összegéről, a 18/A. § (18) bekezdés c) pontjának hatályos szövege szerint pedig a finanszírozott egészségügyi szolgáltató köteles a vizitdíjjal és kórházi napidíjjal kapcsolatos külön jogszabály szerinti adatszolgáltatási és jelentési kötelezettségét az egészségbiztosító felé teljesíteni.


A biztosított a 2008. évben húsz alkalom feletti ellátások után fizetett vizitdíjak összegét az Ebtv. e törvény kihirdetésekor hatályos 18/A. § (17) bekezdésének alkalmazásával 2008. június 30-ig igényelheti vissza. Ennek alapján, amennyiben a biztosított nyugtával, illetőleg számlával igazolja, hogy az adott naptári évben általa igénybe vett háziorvosi ellátásért (ideértve a fogászati alapellátást is), illetve járóbeteg-szakellátásért vizitdíjat legalább már 20-20 alkalommal fizetett, a 20 alkalom feletti ellátások után fizetett vizitdíjak összegét az illetékes jegyzőtől a külön jogszabályban meghatározottak szerint visszaigényelheti. A jegyző a vizitdíj visszaigénylésével összefüggő eljárásban az ellátást igénybe vevő biztosítottnak a nyugtán, illetve a számlán szereplő nevét és TAJ-számát az eljárás befejezéséig kezelheti.
A törvény rendelkezései a vizitdíj bevezetésével összefüggésben megemelt pénzbeli ellátások összegét nem érintik.
Az Országgyűlés a törvényben felhatalmazást ad a Kormánynak, hogy dolgozza ki az egészségügyi alapellátás és járóbeteg-szakellátás megfelelő működését biztosító új finanszírozási rendszert és legkésőbb 2008. április 30-ig terjessze az Országgyűlés elé.%0A%0Ahttp://weborvos.hu/paragrafus/2008_evi_ix_torveny/110389/">

Megjelenés helye, ideje: Magyar Közlöny 2008/50. (III. 26.)
Hatályosság kezdete: A hatályba léptető rendelkezések szerint a vizitdíj és kórházi napidíj fizetés megszűnésére vonatkozó szabályok két kivétellel 2008. április 1-jén lépnek hatályba. A törvény azon rendelkezése, mely az 1997. évi LXXXIII. törvény ( Ebtv.) 18/A. §-át helyezi hatályon kívül 2008. július 1-jén lép hatályba.
Ebben a körben valószínűleg elírás történt a törvényben, melyet a megjelenés előtt sajnálatos módon nem korrigáltak, tekintettel arra, hogy a törvény 1. § e) pontja az Ebtv. 18/A. § (1)-(18) bekezdését 2008. április 1-jével helyezi hatályon kívül, a július 1-jével történő hatályon kívül helyezés ennek következtében csak az Ebtv. 18/A. § fennmaradó (19) bekezdésére vonatkozhat, mely szerint: „A vizitdíjjal és a kórházi napidíjjal kapcsolatos panaszt az egészségbiztosítási felügyeleti hatósághoz lehet benyújtani."
A törvény azon rendelkezése, mely az egészségbiztosítás hatósági felügyeletéről szóló 2006. évi CXVI. törvény 18. §-át helyezi hatályon kívül, 2009. január 1-jén lép hatályba. A hivatkozott rendelkezés jelenleg úgy szól, hogy „a Felügyelet elbírálja a vizitdíjjal és a kórházi napidíjjal kapcsolatos, hozzá benyújtott panaszokat"

Az új törvény I. fejezete a vizitdíjra és a kórházi napidíjra vonatkozó törvényi rendelkezések hatályon kívül helyezését tartalmazza.
A hatályon kívül helyezés alapvetően érinti a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény ( Ebtv.) vizitdíj, illetve kórházi napidíj fizetésére vonatkozó szabályait, továbbá az egészségbiztosítási pénztárakról szóló 2008. évi I. törvény, a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, az önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. Törvény, az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. Törvény, valamint az egészségbiztosítás hatósági felügyeletéről szóló 2006. évi CXVI. törvény vizitdíj és kórházi napidíj fizetéséhez kapcsolódó előírásait.

A törvény II. fejezete a képzési hozzájárulásra vonatkozó törvényi rendelkezések hatályon kívül helyezését tartalmazza A törvény hatálybalépését megelőzően megfizetett képzési hozzájárulást a felsőoktatási intézmény e törvény hatálybalépését követő harminc napon belül köteles visszafizetni, illetve a felsőoktatási intézmény részére még nem teljesített fizetési kötelezettséget nem kell teljesíteni.

Átmeneti szabályként az Ebtv. 18. § (10) bekezdés c) pontjának és 18/A. § (18) bekezdés c) pontjának e törvény kihirdetésekor hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni az e törvény hatálybalépését megelőzően megkezdett ellátások tekintetében.
Az Ebtv. jelenleg hatályos 18. § (10) bekezdés c) pontja szerint a fekvőbeteg-gyógyintézet a biztosítottat elbocsátásakor - magyar nyelven, közérthetően megfogalmazott - elszámolási nyilatkozatban tájékoztatja az ellátási napok számáról és ez alapján a biztosított által fizetendő kórházi napidíj összegéről, a 18/A. § (18) bekezdés c) pontjának hatályos szövege szerint pedig a finanszírozott egészségügyi szolgáltató köteles a vizitdíjjal és kórházi napidíjjal kapcsolatos külön jogszabály szerinti adatszolgáltatási és jelentési kötelezettségét az egészségbiztosító felé teljesíteni.


A biztosított a 2008. évben húsz alkalom feletti ellátások után fizetett vizitdíjak összegét az Ebtv. e törvény kihirdetésekor hatályos 18/A. § (17) bekezdésének alkalmazásával 2008. június 30-ig igényelheti vissza. Ennek alapján, amennyiben a biztosított nyugtával, illetőleg számlával igazolja, hogy az adott naptári évben általa igénybe vett háziorvosi ellátásért (ideértve a fogászati alapellátást is), illetve járóbeteg-szakellátásért vizitdíjat legalább már 20-20 alkalommal fizetett, a 20 alkalom feletti ellátások után fizetett vizitdíjak összegét az illetékes jegyzőtől a külön jogszabályban meghatározottak szerint visszaigényelheti. A jegyző a vizitdíj visszaigénylésével összefüggő eljárásban az ellátást igénybe vevő biztosítottnak a nyugtán, illetve a számlán szereplő nevét és TAJ-számát az eljárás befejezéséig kezelheti.
A törvény rendelkezései a vizitdíj bevezetésével összefüggésben megemelt pénzbeli ellátások összegét nem érintik.
Az Országgyűlés a törvényben felhatalmazást ad a Kormánynak, hogy dolgozza ki az egészségügyi alapellátás és járóbeteg-szakellátás megfelelő működését biztosító új finanszírozási rendszert és legkésőbb 2008. április 30-ig terjessze az Országgyűlés elé.Lapszemle

Legolvasottabb cikkeink