• Ónodi-Szűcs
  • Ónodi-Szűcs: több fejlesztés, magasabb bér

   Ónodi-Szűcs: több fejlesztés, magasabb bér

  • Teljesítmény helyett eredményalapú finanszírozás

   Teljesítmény helyett eredményalapú finanszírozás

  • Számvetés az Arénában: Ónodi-Szűcs Zoltán

   Számvetés az Arénában: Ónodi-Szűcs Zoltán

 • EBP
  • Mitől lesz szuper a szuperkórház?

   Mitől lesz szuper a szuperkórház?

  • Rákosmente rendelőjét is fejlesztik

   Rákosmente rendelőjét is fejlesztik

  • EBP: Fejlesztik a nagykátai rendelőintézetet

   EBP: Fejlesztik a nagykátai rendelőintézetet

 • EESZT
  • Nem elég rugalmas az e-recept

   Nem elég rugalmas az e-recept

  • Hekkerek tarolták le a lett egészségügyi rendszert

   Hekkerek tarolták le a lett egészségügyi rendszert

  • EESZT - az egészségügyi ellátás új dimenziója

   EESZT - az egészségügyi ellátás új dimenziója

296/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet

Megjelenés helye, ideje: Magyar Közlöny 2007/151. (XI. 9.)
Hatályosság kezdete:2007. november 10., A rendelet 2. §-a 2007. december 1. napján lép hatályba.
Megjegyzés:
A módosító rendelet 2008. január 1-jén hatályát veszti (az általa bevezetett módosítások a hatálybalépéssel egyidejűleg beépülnek a módosított jogszabályba, és ennek részeként határidő nélkül továbbra is hatályosak)
A módosítás alapján:
I. Az összevont szakellátás 2007. évi előirányzatából 5 milliárd forintos keret
a) 12 százaléka terhére a krónikus fekvőbeteg-szakellátást nyújtó szolgáltatók a 2007. április, május és június hónapra elszámolt teljesítmény arányában,
b) 41,4 százaléka terhére az aktív fekvőbeteg-szakellátást nyújtó szolgáltatók a 2007. április, május és június hónapra jelentett és a teljesítményvolumen-korláton belül elszámolható teljesítménnyel arányos, az egyes szolgáltatók pénzügyi helyzete alapján megállapított szorzók szerint korrigált összegnek megfelelő,
c) 10 százaléka terhére egyes országos feladatkörű speciális intézetek, és a súlyponti kórházak - amennyiben a teljesítményvolumen-korlát és az ágyszám a 2007. március 31-én és április 1-jén érvényes finanszírozási szerződés szerinti változásának aránya nem éri el a 115 százalékot - a 2007. április, május és június hónapra jelentett és a teljesítményvolumen-korláton belül elszámolható teljesítmény arányában,
d) 34 százaléka terhére az az aktív fekvőbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató, amely
- legalább 400 ágy feletti kapacitással rendelkezik, vagy
- legalább 5 szakmával rendelkezik (mátrix intézmények esetében is), vagy
- kiemelt országos feladatot lát el, vagy
- részt vesz a kiemelt népegészségügyi programokban (onkológia, haemodinamika, felnőtt- és gyermekgyógyászati sürgősségi ellátás - ideértve a traumatológiát is),
e) 2,6 százaléka terhére a járóbeteg-szakellátást nyújtó szolgáltatók közül az amelyik olyan településen működik, ahol aktív fekvőbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató nem működik, és a hét minden munkanapján biztosítja a lakosság számára az alapvető klinikai szakmákban és diagnosztikai szolgáltatásokban a folyamatos ellátást - a 2007. április, május és június hónapra elszámolt teljesítményük arányában kiegészítő díjazásban részesülnek.

II. Az összevont szakellátás 2007. évi előirányzatából 3 milliárd forintos keretből
a) 1 milliárd forint a betegek komfortérzetének és az intézmények higiénés feltételeinek javítását szolgáló eszközök beszerzésére,
b) 2 milliárd forint az étkezési normatíva finanszírozására szolgál. Ezek az összegek az intézmények között ápolási nap arányosan, a 2007. június-augusztus havi elszámolt teljesítmények alapulvételével kerülnek felosztásra.
Az intézmények a II/a) pont szerinti, számukra felosztott összeg erejéig vállalási tervet készítenek az Egészségügyi Minisztérium honlapján közzétett, a „Beszerezhető eszközök körét" tartalmazó tájékoztató alapján beszerzendő eszközök köréről, mennyiségéről, amelyet 2007. november 16-ig az ÁNTSZ részére megküldenek. Az ÁNTSZ ezt követően értesíti az OEP-et a vállalási tervet beküldött egészségügyi szolgáltatókról. A vállalási tervben foglaltak teljesítését 2008. februárjában az ÁNTSZ ellenőrzi.

Az I-II. szerinti kiegészítő díjazásban részesülő fekvőbeteg-ellátást nyújtó szolgáltatók valamint részesülő járóbeteg-szakellátást nyújtó szolgáltatók körét és a kiegészítő díjazás együttes összegét a rendelet 5. számú melléklete tartalmazza.
Az említett összegek 2007. november hónapban kerülnek utalványozásra.

Új szabály továbbá, hogy a fekvőbeteg-gyógyintézetben a napi élelmezési nyersanyagnorma általános forgalmi adó nélküli összege naponta és betegenként átlagosan legalább ötszázötven forint, továbbá hogy az Országos Mentőszolgálat működési feltételeinek biztosítása érdekében 2007. november hónapban 2 milliárd forint kiegészítő díjazásban részesül.

Lapszemle

Legolvasottabb cikkeink