• Ónodi-Szűcs
  • Ónodi-Szűcs: több fejlesztés, magasabb bér

   Ónodi-Szűcs: több fejlesztés, magasabb bér

  • Teljesítmény helyett eredményalapú finanszírozás

   Teljesítmény helyett eredményalapú finanszírozás

  • Számvetés az Arénában: Ónodi-Szűcs Zoltán

   Számvetés az Arénában: Ónodi-Szűcs Zoltán

 • EBP
  • EBP: Fejlesztik a nagykátai rendelőintézetet

   EBP: Fejlesztik a nagykátai rendelőintézetet

  • EBP: fejlesztik a monori szakrendelőt

   EBP: fejlesztik a monori szakrendelőt

  • Új ellátások is lesznek a megújuló szakrendelőben

   Új ellátások is lesznek a megújuló szakrendelőben

 • EESZT
  • Hekkerek tarolták le a lett egészségügyi rendszert

   Hekkerek tarolták le a lett egészségügyi rendszert

  • EESZT - az egészségügyi ellátás új dimenziója

   EESZT - az egészségügyi ellátás új dimenziója

  • Merre tovább Elektronikus Egészségügyi Tér?

   Merre tovább Elektronikus Egészségügyi Tér?

35/2007. (III. 7.) Korm. Rendelet

Megjelenés helye, ideje:
Magyar Közlöny 2007/27. (III. 7.)
Hatályosság kezdete: 2007. április 1., rendelkezéseit a hatálybalépését követően megkezdett egészségügyi szolgáltatások tekintetében kell alkalmazni.
A rendelet 2. §-a 2007. szeptember 1-jén lép hatályba.
A gyógyászati segédeszköz-forgalmazást, valamint a gyógyászati ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató a rendeletben megállapított ellenőrzési és tájékoztatási kötelezettségét 2007. december 1-jétől teljesíti.

A finanszírozási szerződéssel rendelkező egészségügyi szolgáltató - a mentést, betegszállítást, védőnői szolgáltatást, valamint otthoni szakápolást nyújtó szolgáltató kivételével a TAJ számot igazoló okmány bemutatását követően, az egészségügyi szolgáltatás igénybevételét megelőzően az OEP nyilvántartásában ellenőrzi, hogy az Ebtv. 29. §-ának (4) bekezdésében meghatározott személy a nyilvántartásban az egészségbiztosítás egészségügyi szolgáltatásaira jogosultként szerepel-e. Az OEP a nyilvántartásához közvetlen elektronikus hozzáféréssel rendelkező egészségügyi szolgáltatók részére az ellenőrzés lehetőségét időbeli korlátozás nélkül biztosítja. A nyilvántartáshoz közvetlen elektronikus hozzáféréssel nem rendelkező, alapellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató a hozzá bejelentkezett biztosítottak jogosultságát az e biztosítottakra vonatkozóan az OEP által havonta megküldött összesítés alapján is ellenőrizheti.
Ha a beteg állapota az ellátás azonnali megkezdését indokolja, az ellenőrzést közvetlenül az egészségügyi szolgáltatás igénybevételét követően, fekvőbeteg-szakellátás esetén legkésőbb az annak kezdetét követő első munkanapon kell elvégezni. Ha az ellenőrzés eredménye szerint az egészségügyi szolgáltatást igénybe vevő személy az OEP nyilvántartásában jogosultként nem szerepel, az egészségügyi szolgáltató az igénybe vevő személyt a szolgáltatás igénybevételét megelőzően haladéktalanul köteles írásban tájékoztatni.
Az ellenőrzés eredménye az egészségügyi szolgáltatás biztosításának kötelezettségét nem érinti. Az egészségügyi szolgáltatást igénybe vevő személy a tájékoztatás megtörténtét átvételi nyilatkozat aláírásával igazolja.
Az átvételi nyilatkozatot az egészségügyi szolgáltató az egészségügyi szolgáltatást igénybe vevő személy egészségügyi dokumentációjának részeként megőrzi.
Az OEP honlapjáról letölthető tájékoztatót - amely közérthető módon tartalmazza az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságot megalapozó jogviszonyok felsorolását és az azok megszerzésének lehetőségére, a jogviszony igazolására vonatkozó információkat, az egészségbiztosítás keretében fennálló közteherviselési kötelezettségre való utalást, valamint az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság hiánya esetén a jogkövetkezményekről szóló tájékoztatást - az egészségügyi szolgáltató a betegforgalom számára nyitva álló helyiségében közzéteszi, és erről az egészségügyi szolgáltatást igénybe vevő személyt tájékoztatja."

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet 12/B. §-ának (1) bekezdése szerinti, szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató az adott ellátás után járó összeg 90 százalékára jogosult, ha a Vhr. 12/B. §-ában meghatározott ellenőrzési kötelezettségét nem teljesítette.

Lapszemle

Legolvasottabb cikkeink