• Ónodi-Szűcs
  • Ónodi-Szűcs: több fejlesztés, magasabb bér

   Ónodi-Szűcs: több fejlesztés, magasabb bér

  • Teljesítmény helyett eredményalapú finanszírozás

   Teljesítmény helyett eredményalapú finanszírozás

  • Számvetés az Arénában: Ónodi-Szűcs Zoltán

   Számvetés az Arénában: Ónodi-Szűcs Zoltán

 • EBP
  • Mitől lesz szuper a szuperkórház?

   Mitől lesz szuper a szuperkórház?

  • Rákosmente rendelőjét is fejlesztik

   Rákosmente rendelőjét is fejlesztik

  • EBP: Fejlesztik a nagykátai rendelőintézetet

   EBP: Fejlesztik a nagykátai rendelőintézetet

 • EESZT
  • Nem elég rugalmas az e-recept

   Nem elég rugalmas az e-recept

  • Hekkerek tarolták le a lett egészségügyi rendszert

   Hekkerek tarolták le a lett egészségügyi rendszert

  • EESZT - az egészségügyi ellátás új dimenziója

   EESZT - az egészségügyi ellátás új dimenziója

2/2008. (I. 8.) EüM rendelet

Paragrafus 2008.01.10 00:00

Megjelenés helye, ideje: Magyar Közlöny 2008/2. (I. 8.)
Hatályosság kezdete:2008. február 1.

Az új jogszabály felváltja a gyógyszertárban forgalmazható termékekről szóló 43/1996. (XI. 29.) NM rendeletet. Részletesen szabályozza, hogy melyek azok a gyógyszerek, melyek kizárólag gyógyszertárakban forgalmazhatók. Szabályozza a fiókgyógyszertárak és a kézigyógyszertárak forgalmazási körét, továbbá azt is, hogy a gyógyszereken túlmenően milyen termékek tarthatók és forgalmazhatók a gyógyszertárakban.
A gyógyszertárból a gyógyszer, egyéb termék kiszolgáltatója a beteg, az egészségügyi intézmény, az orvos által igényelt gyógyszert vagy egyéb terméket a rendeletben foglalt szabályok figyelembevételével a gyógyszertárban tartott és forgalmazott gyógyszerkészletből, illetve termékkészletből köteles kiadni. Ha a gyógyszerész, szakasszisztens az igényelt gyógyszert vagy egyéb terméket a meglévő készletből nem tudja kiadni, a helyettesítés felajánlását követően, a beszerzés lehetséges legkorábbi időpontjának megjelölésével köteles a beszerzést felajánlani. Referenciagyógyszer esetén a beszerzés időtartama nem haladhatja meg a 24 órát, de legkésőbb a gyógyszertár szolgálati rendje szerinti következő nyitvatartási napra a beszerzésnek teljesülnie kell.
Valamennyi intézeti gyógyszertár köteles human anti-tetanusz immunglobulint, intézeti és közforgalmú gyógyszertár köteles adszorbeált tetanusz toxoidot készletében tartani.
A Magyarországon honos viperafajták marása elleni szérum kötelező készletben tartására az ÁNTSZ területileg illetékes regionális intézetének tisztifőgyógyszerésze határozattal jelöli ki a viperafajták előfordulási helyéhez legközelebbi súlyponti kórház, illetve kórházak intézeti gyógyszertárát. A kijelölést az ÁNTSZ területileg illetékes regionális intézetének tisztifőgyógyszerésze a rendelet hatálybalépését követő 30 napon belül elvégzi és a határozat meghozatalát követő 15 napon belül közzéteszi. Az ÁNTSZ az viperafajták marása elleni szérum készletben tartására kötelezett súlyponti kórházak intézeti gyógyszertárainak jegyzékét honlapján, valamint az Egészségügyi Minisztérium hivatalos lapjában közzéteszi.
Az intézeti gyógyszertár készletének összetételét, mértékét az intézet vezető főgyógyszerésze az intézet által ellátott feladatok figyelembevételével határozza meg a külön jogszabályban meghatározott gyógyszerterápiás bizottság bevonásával.

Lapszemle

Legolvasottabb cikkeink