• Ónodi-Szűcs
  • Ónodi-Szűcs: több fejlesztés, magasabb bér

   Ónodi-Szűcs: több fejlesztés, magasabb bér

  • Teljesítmény helyett eredményalapú finanszírozás

   Teljesítmény helyett eredményalapú finanszírozás

  • Számvetés az Arénában: Ónodi-Szűcs Zoltán

   Számvetés az Arénában: Ónodi-Szűcs Zoltán

 • EBP
  • Mitől lesz szuper a szuperkórház?

   Mitől lesz szuper a szuperkórház?

  • Rákosmente rendelőjét is fejlesztik

   Rákosmente rendelőjét is fejlesztik

  • EBP: Fejlesztik a nagykátai rendelőintézetet

   EBP: Fejlesztik a nagykátai rendelőintézetet

 • EESZT
  • Nem elég rugalmas az e-recept

   Nem elég rugalmas az e-recept

  • Hekkerek tarolták le a lett egészségügyi rendszert

   Hekkerek tarolták le a lett egészségügyi rendszert

  • EESZT - az egészségügyi ellátás új dimenziója

   EESZT - az egészségügyi ellátás új dimenziója

41/2007. (IX. 19.) EüM rendelet

Paragrafus 2007.09.20 00:00

Megjelenés helye, ideje: Magyar Közlöny 2007/122. (IX. 19.)
Hatályosság kezdete: 2007. szeptember 24., azzal, hogy rendelkezéseit a rendelet hatálybalépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.
A rendelet 37. § (5) bekezdése, 38. §-a és 4. melléklete 2007. szeptember 25-én, a 37. § (6) bekezdése 2007. szeptember 26-án hatályát veszti.
A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti
a) a gyógyszertárak működési, szolgálati és nyilvántartási rendjéről szóló 15/1997. (VI. 20.) NM rendelet;
b) a gyógyszertárak működési, szolgálati és nyilvántartási rendjéről szóló 15/1997. (VI. 20.) NM rendelet módosításáról szóló 10/2006. (III. 14.) EüM rendelet;
c) az intézeti gyógyszerellátásról szóló 34/2000. (XI. 22.) EüM rendelet;
d) az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet 1. számú mellékletének 8. pontja.

Az új jogszabály részletes előírásokat tartalmaz a közforgalmú, fiók és intézeti gyógyszertárak működéséhez szükséges követelményekről, továbbá az említett gyógyszertártípusok működéséről. Újraszabályozza a gyógyszertárak szolgálati rendjét, ezen belül a nyitvatartási, ügyeleti és készenléti időt.
Az új előírások szerint a közforgalmú gyógyszertár működtetőjének a gyógyszertárban végzett szaktevékenységekhez külön jogszabályban megállapított képesítéssel rendelkező szakszemélyzetet olyan létszámban kell biztosítania, hogy az egyes szaktevékenységet végző személy heti összes munkavégzésre fordított munkaideje a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény, valamint az egyéb külön jogszabályok munka- és pihenőidőre vonatkozó előírásainak megfeleljen.
A gyógyszertár működtetője a közforgalmú gyógyszertárban nyitvatartási és ügyeleti időben gyógyszerészi jelenlétet biztosítani köteles.
Egy gyógyszerésszel működő és az adott település gyógyszerellátását egyedül biztosító gyógyszertárban, valamint fiókgyógyszertárban a gyógyszertárban alkalmazott szakasszisztens a gyógyszerész ideiglenes távolléte alatt kizárólag az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerek forgalomba hozataláról szóló 52/2005. (XI. 18.) EüM rendelet 4. számú melléklete szerinti, gyógyszertáron kívül is forgalmazható gyógyszereket, valamint a gyógyszertárban forgalmazható termékekről szóló 43/1996. (XI. 29.) NM rendelet 2. számú melléklete szerinti, gyógyszertárban is forgalmazható termékeket szolgáltathatja ki. A nyitva tartás legfeljebb heti három órát tehet ki, a gyógyszerész ideiglenes távollétét a regionális tiszti főgyógyszerésznek be kell jelenteni.
A közforgalmú és fiókgyógyszertár szolgálati idejét - ideértve a készenlét és ügyelet formáját és időtartamát is - a létesítés feltételeire is tekintettel a gyógyszertár működtetője, a Magyar Gyógyszerészi Kamara és a települési önkormányzat véleményének mérlegelése után az ÁNTSz a gyógyszertár működési engedélyében határozza meg. A nyitvatartási idő lehet osztott vagy osztatlan.
Az intézeti gyógyszertár szolgálati rendje - alapfeladatainak ellátása tekintetében - azonos a fekvőbeteg-gyógyintézet működési rendjével. A kézigyógyszertár szolgálati ideje a kézigyógyszertár tartására jogosult háziorvos rendelőjében tartott rendelési és ügyeleti idővel egyezik meg.

A készenléti és ügyeleti hely és idő meghatározásakor az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 7. §-ának (3) bekezdése szerinti folyamatos betegellátás biztosítását, az orvosi ügyelet helyét, idejét és a közforgalmú gyógyszertár, valamint a közforgalmúhoz kapcsolódó fiókgyógyszertár elérhetőségét kell figyelembe venni. Készenléti és ügyeleti idő teljesítésére valamennyi működési engedéllyel rendelkező közforgalmú gyógyszertár és a közvetlen lakossági gyógyszerellátást, mint alapfeladatot ellátó intézeti gyógyszertár az arányosság figyelembevételével kötelezhető. Ha azt a járványügyi helyzet indokolja, az ÁNTSz a fiókgyógyszertár részére is elrendelheti készenléti vagy ügyeleti idő teljesítését.

A rendelet 1. számú melléklet tartalmazza a közforgalmú és alapfeladatot végző intézeti gyógyszertár felszerelési és eszközlistáját, a 2. számú melléklet a parenterális oldatok készítését, keverékinfúziók készítését, citosztatikus keverékinfúziók készítését, betegre szabott gyógyszerosztás végzését, betegágy melletti gyógyszerészi tanácsadást mint szakfeladatot végző intézeti gyógyszertár építészeti és tárgyi feltételeit, a 3. számú melléklet a szakfeladatot is végző intézeti gyógyszertár személyi feltételeit, a 4. számú melléklet pedig a gyógyszertáron kívül is forgalmazható gyógyszerek típusait

A rendelet záró rendelkezései közé beiktatott módosítás szerint a gyógyszertáron kívüli forgalmazás esetén az üzlet működtetője a gyógyszerforgalmazást automatából is végezheti, amennyiben megfelel a gyógyszer gazdaságossági törvény és a rendelet gyógyszertáron kívüli gyógyszerforgalmazásra vonatkozó feltételeinek.

Lapszemle

Legolvasottabb cikkeink