• Ónodi-Szűcs
  • Márciustól ismét 130 ezerrel nő a praxispénz

   Márciustól ismét 130 ezerrel nő a praxispénz

  • Ónodi-Szűcs: nem fenyegettek sztrájkkal a tárgyalófelek

   Ónodi-Szűcs: nem fenyegettek sztrájkkal a tárgyalófelek

  • 2021-ig plusz 4100 orvos állhat itthon munkába

   2021-ig plusz 4100 orvos állhat itthon munkába

 • EBP
  • Teljesen megújul az Országos Reumatológiai Intézet

   Teljesen megújul az Országos Reumatológiai Intézet

  • Villamossal is mehetünk majd az új kórházhoz

   Villamossal is mehetünk majd az új kórházhoz

  • Letették a gyerekkórház új szárnyának alapkövét

   Letették a gyerekkórház új szárnyának alapkövét

 • EESZT
  • EESZT: Indul a lakossági tájékoztatás

   EESZT: Indul a lakossági tájékoztatás

  • EESZT: fennakadás nincs, hibajavítás van

   EESZT: fennakadás nincs, hibajavítás van

  • 100 napja működik már az EESZT

   100 napja működik már az EESZT

4/2007. (I. 22.) Korm. rendelet

Paragrafus 2007.02.12 00:00

Megjelenés helye, ideje:Magyar Közlöny 2007/6. (I. 22.)
Hatályosság kezdete:
A rendelet szabályainak többsége 2007. február 15-én lép hatályba.
A rendelet 3. §, a 4. §, a 6. §, a 9. § (2) bekezdése, valamint az (5) és a (8) bekezdés 2007. január 23-án lép hatályba.
A rendelet 7. § (1) és (3) bekezdése, a 8. §, a 9. § (1) és (3) bekezdése, a 10. § és a 11. § 2007. február 1-jén lép hatályba.
A rendelet 7. § (2) bekezdése 2008. január 1-jén lép hatályba.
A rendelet tartalmazza a vizitdíjjal és a kórházi napidíjjal kapcsolatos részletszabályokat.
Előírja az egészségügyi szolgáltató részére a vizitdíj és kórházi napidíj fizetésének kötelezettségről szóló tájékoztató készítését és kifüggesztését, továbbá annak tartalmi elemeit.
A vizitdíjat – a sürgősségi ellátás kivételével - az ellátás igénybevételének megkezdéséig kell befizetni. Amennyiben a biztosított ugyanazon egészségügyi szolgáltatónál egy nap több járóbeteg-szakellátást vesz igénybe, a vizitdíjat az első ellátás igénybevételének megkezdéséig kell befizetni, és a befizetésről a nyugtát, illetve számlát is ekkor kell kiállítani. A kórházi napidíjat a fekvőbeteg-gyógyintézetből történő elbocsátáskor kell befizetni. A vizitdíj és napidíj fizetési kötelezettség teljesíthető készpénzzel, és az egészségügyi szolgáltató döntése alapján vizitbérlettel, az erre a célra rendszeresített automata által kiadott vizitdíj, illetve napidíj befizetését igazoló bizonylattal, az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyező pénztárak által kibocsátott finanszírozható pénztári kártyával, készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel (így különösen bankkártyával és elektronikus pénzeszközzel. Az egészségügyi szolgáltató köteles biztosítani az ellátás igénybevételének helye szerinti telephelyen történő díjfizetés lehetőségét.
A vizitdíj tekintetében - egy alkalom alatt minden, orvos és beteg között megvalósuló gyógyító vagy diagnosztikai célú találkozást, továbbá az egészségügyi szakdolgozó által a betegen végzett diagnosztikai célú ellátást kell érteni. Nem számít külön alkalomnak, ezért nem kell külön vizitdíjat fizetni az orvos által rendelt injekciós, infúziós kúráért, kötözésért, fürdőgyógyászati ellátás részét képező kezelésért, gyógytorna kezelésért, fizikotherápiás kezelésért,amennyiben azt nem orvos végzi.
A rendelet 1. számú melléklete határozza meg azoknak a tartós orvosi kezeléseknek a körét, melyek részeként nyújtott, az alapbetegséggel összefüggő ellátásokért nem kell vizitdíjat fizetni.
A kórházi napidíj fizetés szempontjából a nappali kórházi ellátás, az egynapos sebészeti ellátás és a kúraszerű ellátás fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátásnak minősül.
A finanszírozott egészségügyi szolgáltató kizárólag az általa nyújtott ellátások igénybevételére jogosító vizitbérletet bocsáthat ki. A vizitbérlet annál az egészségügyi szolgáltatónál használható, amelyikkel a bérlet kibocsátója erre vonatkozóan szerződést kötött.
A biztosított az adott naptári évben kiállított nyugtával, illetve számlával igazolhatja a fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátás igénybevétele során, hogy az adott naptári évben az általa igénybe vett fekvőbeteg-szakellátásért már húsz napnyi napidíjat fizetett.
A beszedett vizitdíjról, kórházi napidíjról az Ebtv. 18/A. §-ának (13) bekezdése szerinti nyugtát, illetve számlát az egészségügyi szolgáltató a rendeletben előírt módon és tartalommal állítja ki.
A számlát, illetve nyugtát két példányban kézzel vagy géppel kell kiállítani, a két példányból az egyik példányt a biztosított részére kell átadni, a másik példány az egészségügyi szolgáltató példánya. A géppel kiállított nyugtát, illetve számlát a kiállító személy kézjegyével ellátja.


Lapszemle

Legolvasottabb cikkeink