• Ónodi-Szűcs
  • Ónodi-Szűcs: több fejlesztés, magasabb bér

   Ónodi-Szűcs: több fejlesztés, magasabb bér

  • Teljesítmény helyett eredményalapú finanszírozás

   Teljesítmény helyett eredményalapú finanszírozás

  • Számvetés az Arénában: Ónodi-Szűcs Zoltán

   Számvetés az Arénában: Ónodi-Szűcs Zoltán

 • EBP
  • Mitől lesz szuper a szuperkórház?

   Mitől lesz szuper a szuperkórház?

  • Rákosmente rendelőjét is fejlesztik

   Rákosmente rendelőjét is fejlesztik

  • EBP: Fejlesztik a nagykátai rendelőintézetet

   EBP: Fejlesztik a nagykátai rendelőintézetet

 • EESZT
  • Nem elég rugalmas az e-recept

   Nem elég rugalmas az e-recept

  • Hekkerek tarolták le a lett egészségügyi rendszert

   Hekkerek tarolták le a lett egészségügyi rendszert

  • EESZT - az egészségügyi ellátás új dimenziója

   EESZT - az egészségügyi ellátás új dimenziója

5/2007. (I.24.) EüM rendelet

Paragrafus 2007.01.26 00:00 Forrás: Weborvos

A társadalombiztosítási támogatással rendelhető gyógyszerek kereskedelmi árréséről.

Az új jogszabály felváltja és hatályon kívül helyezi a a gyógyszerek kereskedelmi árréséről szóló, többször módosított  19/2001. (V. 23.) EüM rendeletet. A  rendelet hatálya a gyógyszer-nagykereskedő szervezetekre, valamint a közforgalmú, fiók, intézeti és kézi gyógyszertárakra terjed ki.

A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. Törvény korábban  módosította az  árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény mellékletét, ennek következtében a jövőben már nem a humán célú gyógyszerek kereskedelmi árrése, hanem kizárólag a humán célú, a járóbeteg-ellátás keretében  társadalom biztosítási támogatással forgalmazható gyógyszerek  kereskedelmi árrése tartozik hatósági árszabályozás alá.

Az új rendelet ezzel összhangban kizárólag a támogatásba befogadott gyógyszerek, illetve azon  gyógyszerek esetében szabályozza a kis és nagykereskedelmi árrést,  amelyek árához – a külön jogszabályban foglaltak szerint – vényre történő rendelés esetén az Egészségbiztosítási Alap támogatást nyújt.

A jogszabály szerint rendeletben megállapított legmagasabb nagykereskedelmi árrés érvényesítésére az a gyógyszer-nagykereskedő jogosult, aki
a) a gyógyszert közvetlenül a gyógyszertárhoz, illetőleg az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 3. § ga) pontja szerinti gyógyintézethez  juttatja el,
b) a szállításokat – eltérő megállapodás hiányában – legalább hetenkénti gyakorisággal végzi.
Az új rendeletből szövegszerűen kimaradt a  19/2001.(V.23.) EüM rendelet azon előírása, mely szerint, a rendeletben megállapított kiskereskedelmi árrés érvényesítésére csak a gyógyszertárak jogosultak.

Az 5/2007. (I.24.) EüM rendelet  5. §(2) bekezdésében a szakminisztérium  hatályon kívül helyezi  az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerek forgalomba hozataláról szóló 52/2005. (XI.18.) EüM rendelet 39. §-a (1) bekezdésének azon előírását,  mely szerint   az OGYI a  rendeletben felsorolt, orvosi rendelvény nélkül is kiadható gyógyszereket  csak a   forgalomba hozatali engedély jogosultjának egyetértésével  sorolhatta be  a gyógyszertáron kívül is forgalmazható gyógyszerek alcsoportjába.

rendelet szövege

Lapszemle

Legolvasottabb cikkeink