• Ónodi-Szűcs
  • Ónodi-Szűcs: nem fenyegettek sztrájkkal a tárgyalófelek

   Ónodi-Szűcs: nem fenyegettek sztrájkkal a tárgyalófelek

  • 2021-ig plusz 4100 orvos állhat itthon munkába

   2021-ig plusz 4100 orvos állhat itthon munkába

  • Előrehozzák a szakdolgozók novemberi béremelését

   Előrehozzák a szakdolgozók novemberi béremelését

 • EBP
  • 2019 tavaszára megújul az Irdalmasrendi Kórház

   2019 tavaszára megújul az Irdalmasrendi Kórház

  • A jövő kórháza épül Dél-Budán

   A jövő kórháza épül Dél-Budán

  • 8 milliárdos fejlesztés a Szent Imre-kórházban

   8 milliárdos fejlesztés a Szent Imre-kórházban

 • EESZT
  • 100 napja működik már az EESZT

   100 napja működik már az EESZT

  • Nem elég rugalmas az e-recept

   Nem elég rugalmas az e-recept

  • Hekkerek tarolták le a lett egészségügyi rendszert

   Hekkerek tarolták le a lett egészségügyi rendszert

Változások az átmeneti-, és a rendszeres szociális járadékban

szociális ügyek

A rendszeres szociális járadék, az átmeneti járadék és a bányász dolgozók egészségkárosodási járadékának új szabályozása.

A megváltozott munkaképességű személyek ellátórendszere 2008. január 1-jével jelentős mértékben átalakult. Bevezetésre került az egészségkárosodás mértékének vizsgálatán alapuló új minősítési rend, illetve egy új ellátás, a rehabilitációs járadék. Az ellátások közötti összhang megteremtése érdekében 2008. január 1-jétől változik a megváltozott munkaképesség csökkenésen alapuló egyéb szociális ellátások szabályozása is. Az átalakítás a rendszeres szociális járadék, az átmeneti járadék és a bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka szabályozását jelenti.

 Ezen ellátásokat az egészségkárosodott személyek szociális járadékairól szóló 387/2007 (XII.23.) Korm. rendelet szabályozza.

 
Az új rendszer főbb elemei:
§ a munkaképesség csökkenés mértékének vizsgálata helyett az egészségkárosodás vizsgálatán alapuló új minősítési rendszer kerül bevezetése,
§ az ellátás folyósítása melletti keresőtevékenység folytatására vonatkozó szabályozás átalakul,
§ az újbóli elhelyezkedés esélyének növelése céljából a munkaügyi központtal való együttműködési kötelezettség terheli a rendszeres szociális járadékban részesülők egy meghatározott körét,
§ módosulnak az ellátás iránti igény benyújtására vonatkozó szabályok.


A változás legfontosabb elemei az ellátásokat újonnan igénylők esetében:
A legtöbb változás azok esetében érvényesül, akik az ellátás megállapítására vonatkozó igényüket 2008. január 1-jét követően nyújtották be.
§ Az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet az új minősítési rend szerint végzi el az egészségkárosodás, illetve a szakmai munkaképesség csökkenésének mértékének vizsgálatát. Így az átmeneti járadékra, illetve a rendszeres szociális járadékra vonatkozó igényt legalább 50%-ot elérő munkaképesség-csökkenés helyett 40%-ot elérő egészségkárosodás, a bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka iránti igényt 36%-os munkaképesség csökkenés helyett legalább 29%-os egészségkárosodás esetén lehet benyújtani.

§ Az ellátás folyósítása mellett jelenleg a rokkantsági nyugdíjjal megegyező szabályok szerint lehet keresőtevékenységet folytatni. Ez a szabályozás a következőképpen alakul át: a járadék folyósítása melletti keresőtevékenységből származó kereset, jövedelem hat havi átlaga nem haladhatja meg a mindenkori kötelező legkisebb munkabér összegének 80%-át.

§ Azoknak az egészségkárosodást vizsgáló szakértői bizottság által rehabilitálhatónak minősített rendszeres szociális járadékban részesülőknek, akik tíz éven belül még nem érik el a nyugdíjkorhatárt és nem foglalkoztatottak, az újbóli elhelyezkedés esélyének növelése céljából a jogszabály a munkaügyi központtal való együttműködési kötelezettséget ír elő. Számukra az ellátás megállapításának feltétele, annak igazolása, hogy szerepelnek az álláskeresők nyilvántartásában. Az igazolást a területileg illetékes munkaügyi központok adják ki. A nyilvántartásba vételen túl álláskeresési megállapodás megkötésére 2009-január elsejétől kerül sor.

§ Új eleme az átmeneti járadék és a rendszeres szociális járadék szabályozásának, hogy az ellátás folyósítása iránti igényt azon keresőtevékenység időtartama alatt, illetve annak megszűnését követő két éven belül lehet benyújtani, mely alatt az egészségkárosodás bekövetkezett. A kereső tevékenység folytatása esetén az ellátás akkor kérhető, ha az igény benyújtását megelőző négy naptári hónapra vonatkozó kereset, jövedelem havi átlaga nem haladja meg a mindenkor kötelező legkisebb munkabér 80%-át.

§ Az új szabályozás szerint nem csak az alkalmazásban állók, hanem valamennyi kereső tevékenységet folytató személy benyújthatja az ellátás megállapítására vonatkozó igényét, amennyiben az egyéb feltételeknek megfelel. Ezzel azok a vállalkozók is részesülhetnek az ellátásban, akik egészségkárosodásuk miatt nem képesek vállalkozói tevékenységüket a korábbi szinten folytatni, tehát az abból származó jövedelmük legalább négy hónapon keresztül nem éri el a minimálbér 80%-át.

§ Az ellátás iránti igényt továbbra is a területileg illetékes Nyugdíjbiztosítási Igazgatósághoz kell benyújtani, az „Igénybejelentés egészségkárosodáson alapuló ellátás elbírálásához" című nyomtatványon, illetve mellékelni kell a „Nyilatkozat az egészségkárosodáson alapuló ellátások megállapításához szükséges komplex minősítési eljárás lefolytatásához" című dokumentumot. A dokumentumok az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság honlapjáról (www.onyf.hu) letölthetőek.


A változás legfontosabb elemei az átmeneti járadékban és a rendszeres szociális járadékban már részesülők körében:
Azon esetekben, amikor az ellátás 2007. december 31-ét megelőzően került megállapításra, vagy az ellátás iránti igényt 2007. december 31-éig benyújtották, a 2008. január 1-jét megelőző szabályokat kell alkalmazni, tehát az ellátás folyósítására vonatkozóan 2008 január 1-jétől lényegi változás nem következett be.


A későbbiekben az ellátás folyósítására vonatkozó szabályok az alábbiak szerint módosulnak:
§ 2009. december 31-ét követően az ellátás folyósítása melletti keresőtevékenység folytatására vonatkozó új szabályokat kell alapul venni, tehát a járadék folyósítása melletti keresőtevékenységből származó kereset, jövedelem hat havi átlaga nem haladhatja majd meg a mindenkori kötelező legkisebb munkabér összegének 80%-át.

§ Az esedékes felülvizsgálat során a munkaképesség csökkenés mértékének vizsgálata helyett az egészségkárosodás mértéke kerül majd megállapításra, így a korábban legalább 50%-os munkaképességcsökkenés 40%-os egészségkárosodásnak felel majd meg.

A legfontosabb változások a bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka vonatkozásában:
§ Az ellátás megállapításának feltétele a korábbi 36%-os munkaképességcsökkenés helyett 29%-os egészségkárosodás. Azonban azok esetében, akik már keresetkiegészítésben részesülnek, és az egészségkárosodási járadék iránti igény benyújtásakor érvényes szakértői véleménnyel rendelkeznek, továbbra is elfogadható a 36%-os munkaképességcsökkenés igazolása.

§ Az ellátás folyósításának új eleme 2009. december 31-ét követően az ellátás folyósítása melletti kereső tevékenységre vonatkozó szabályok fentiek szerinti módosulása lesz.

Az ellátások havi összegei 2008. január 1-jétől:
Korhatár felettiek rendszeres szociális járadéka: 26 620-30 680 Ft.
Korhatár alattiak rendszeres szociális járadéka 26 420 Ft.
Átmeneti járadék: várható nyugdíj 75 %-a.

Egészségkárosodási járadék: korábbi keresettől függően differenciált, de nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének háromszorosát. (85 500 Ft)
A föld alatti bányamunkát végző személyek keresetkiegészítésre vonatkozó szabályok változása:

2008-január 1-jétől jelentős mértékben egyszerűsödik a bányász dolgozók keresetkiegészítésének szabályozása is.
Legjelentősebb változás a kiegészítés összegének éves emelésére vonatkozó egyszerűsödés. Így a keresetkiegészítés összege az adott évre tervezett, és a Költségvetési Törvényben kihirdetett fogyasztói árnövekedés mértékével emelkedik. Ezt figyelembe véve 2008-január elsejével 4,8%-os fogyasztói árnövekedést kell alapul venni.

Az ellátásra vonatkozó igényeket továbbra is a Magyar Államkincstár illetékes területi igazgatóságaihoz kell benyújtani.
A keresetkiegészítésre vonatkozó szabályozást 2008.január 1-jétől az egyes bányászati dolgozók társadalombiztosítási kedvezményeiről szóló 23/1991. (II. 9.) Korm. rendelet tartalmazza.

Kapcsolódó hírek

Lapszemle

Legolvasottabb cikkeink